Vaše nejčastější dotazy
Ne, naše pojištění je možné zakoupit jen online.
Můžete jej ale použít při podávání vaší vízové žádosti na ambasádě, konzulátu, imigračním oddělení apod.
Naše produkty kryjí automaticky pobyty a cesty do všech zemích Schengenu: Belgie, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.
Vaše pojistka potvrzující platnost pojištění vám bude zaslána spolu s ostatní produktovou dokumentací na váš email ve formátu pdf ihned po zaplacení pojistného.
Po zaplacení pojištění si můžete veškeré dokumenty vytisknout z pdf souborů v posledním kroku sjednání na našich stránkách a samozřejmě vám budou také automaticky zaslány do vaší emailové schránky.
Délka pojištění může být různá podle vašich preferencí, minimálně však 1 měsíc a maximálně 36 měsíců (3 roky).
Mezi hlavní výluky se řadí například:
 • úmyslné jednání,
 • neuposlechnutí pokynů lékaře,
 • události, ke kterým dojde mimo území Schengenu,
 • výtržnosti, které pojištěný sám vyvolal
 • apod.
Pro úplný výčet výluk z pojištění se vždy před sjednáním podívejte do pojistných podmínek konkrétního produktu příslušné pojišťovny.
Většinu produktů si koupit můžete, ale je třeba počítat s tím, že již existující nemoci nebo jakýkoliv jiný zhoršený zdravotní stav známý v okamžik sjednání je obvykle vyloučen z pojištění. To znamená, že náklady související léčby vaše pojištění krýt nebude. Pojištění bude ale většinou krýt ostatní zdravotní péči nesouvisející s vaším již existujícím onemocněním. Záleží ale vždy na konkrétním produktu. Přesný popis podmínek a výluk najdete vždy v pojistných podmínkách u každého produktu, nebo nás můžete kontaktovat na adrese: info@schengen.insure
V případě, že potřebujete jakoukoliv pomoc, vždy kontaktujte vaši příslušnou pojišťovnu. Kontaktní informace jsou uvedeny v dokumentech, které obdržíte po sjednání do vaší emailové schránky. Většina našich partnerů umožňuje také nahlášení pojistných událostí on-line prostřednictvím jejich webových stránek a mobilních aplikací.
Kontaktní údaje na pojistitele a jeho asistenční službu mějte vždy po ruce po celou dobu pobytu v zahraničí.
Pojištění může za pojištěného uzavřít kdokoli. Během sjednávání stačí jen vyplnit všechny požadované údaje o pojištěné osobě: jméno, věk, národnost, číslo pasu, adresu, e-mailovou adresu atd.
Každé pojištění kryje náklady zdravotního ošetření alespoň:
 • v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení vyhovujícím náročným standardům EU
 • repatriaci nemocného zpět domů (vč. repatriace těla v případě úmrtí).
Nicméně pojišťovny nezůstávají pouze u tohoto základu a nabízí mnohem širší rozsah a přidávají krytí další rizik a služeb jako např. preventivní zdravotní péči, pojištění odpovědnosti, krytí rizikových sportovních aktivit, péči v době těhotenství a porodu či péči o novorozence mnoho dalších.
Příklad rozsahu krytí:
Hlavní limit 75 000 €
Lékařský převoz, repatriace 75 000 €
Akutní zubní ošetření (úraz)v 5 000 €
Ostatní stomatologie 5 000 €
Ambulantně předepsané léky do limitu
Léčba volně prodejnými léky NE
Těhotenství, komplikace v těhotenství a porod 50 000 €
Péče o novorozence NE
Preventivní péče ANO
Preventivní prohlídka u lékaře 1x ročně
Preventivní prohlídka u stomatologa 1x ročně
Preventivní prohlídka u gynekologa 1x ročně
Povinné očkování 50 € / rok
Dispenzární péče NE
Asistenční služby 24/7 do limitu
Pojištění odpovědnosti 40 000 €
Pojistné se platí pouze online bezprostředně po sjednání pojištění. Platba je zajišťována pouze ve spolupráci s certifikovanými a profesionálními poskytovateli prostřednictvím jejich zabezpečených platebních portálů. Schenegen.insure nemá přístup k citlivým informacím o použitých platebních prostředcích (v žádné fázi nákupu).
Pojistné vám bude dle vaší volby strženo z platební karty nebo z vašeho PayPal účtu. Platba kartou Visa či Mastercard je zabezpečena a zajištěna globální platební společností PayU.
Ano, naše pojištění se chová jako klasické cestovní pojištění, budete tedy kryti mimo vaši domovskou zemi bez ohledu na potřebu povolení k pobytu. Toto pojištění si tedy můžete zakoupit také v případech, kdy nežádáte o vízum.
Ano, naše pojištění se chová jako klasické cestovní pojištění, budete tedy kryti mimo vaši domovskou zemi bez ohledu na potřebu povolení k pobytu. Toto pojištění si tedy můžete zakoupit také v případech, kdy nežádáte o vízum.
Pojištění pro získání Schengenských víz musí splňovat tyto požadavky:
 • Minimální limit pojistného plnění je 30.000 EUR.
 • Pojištění kryje náklady nutné zdravotní péče v případě nemoci, úrazu či úmrtí.
 • Pojištění kryje náklady repatriace nemocného nebo ostatků (v případě úmrtí) do příslušné domovské země.
 • Pojištění platí pro celé území Schengenu.
 • Pojištění platí po celou dobu pobytu (či tranzitu) v Schengenské zóně.
Doporučení: jednotlivé země Schengenu mohou nad rámec Visa Code upravovat podmínky pro udělování víz včetně požadavků na zdravotní pojištění. Proto se vždy informujte na ambasádě či konzulátu příslušné země o jejich konkrétních podmínkách a požadavcích.
Záleží na konkrétní zemi a plánu zdravotního pojištění. Kontaktujte vždy svoji pojišťovnu a zeptejte se na konkrétní podmínky vašeho plánu. Také si ověřte, zda vaše pojištění kryje i náklady repatriace (zdravotního transportu ze zahraničí zpět do domovské země), a to jak nemocného, tak i těla v případě úmrtí v zahraničí. Pokud je totiž třeba transportovat nemocného či jeho ostatky, pak náklady mohou být enormní i $100,000 a víc. Krytí nákladů repatriace je navíc také jednou z hlavních podmínek pro získání schengenských víz.
Všechny produkty v naší nabídce splňují požadavky EU na cestovní pojištění pro cizince přijíždějící do Schengenu a mnohem víc.
Přesvědčte se sami.
Vízum žádáte od země, do které vstoupíte jako první v rámci Schengenu.
Před plánováním cesty si nejdříve ze všeho ověřte všechny potřebné informace u příslušné ambasády, konzulátu, případně u vaší cestovní kanceláře. Budete si tak jisti, která pravidla se na vás vztahují. Velvyslanectví či konzulát vám podá detailní a aktuální informace týkající se postupu a podmínek pro získání správného víza.
Pravidla pro získání Schengenských víz upravuje Visa Code (Regulation EC No. 810/2009), který nařizuje, že občané některých zemí potřebují platné vízum k návštěvě jakékoliv země, která se nachází v Schengenu. To platí i v případě pouhého průjezdu (tranzitu) takovou zemí.
Se schengenským vízem můžete volně cestovat do všech zemích Schengenu: Belgie, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.
Schengenské pravidlo 90/180 říká, že můžete žádat o schengenské vízum pouze v případě, že během následujících 180 dnů (cca půlrok) od data prvního vstupu do Schengenu strávíte v Schengenu v úhrnu méně než 90 dnů. Po vyčerpání 90 dnů v příslušném půlroce je nutné Schengen opustit. Vrátit se do Schengenu a žádat o nové vízum lze nejdříve až v dalším půlroce, tj. po 180 dnech od prvního dne stráveného v Schengenu.
VŠICHNI cizinci ze třetích zemích, včetně těch, kteří nepotřebují víza pro krátkodobý pobyt, musí dodržet tzv. schengenské pravidlo 90/180.