Potřebuji vízum do Schengenu?
Pravidla pro získání Schengenských víz upravuje Visa Code (Regulation EC No. 810/2009), který nařizuje, že občané některých zemí potřebují platné vízum k návštěvě jakékoliv země, která se nachází v Schengenu. To platí i v případě pouhého průjezdu (tranzitu) takovou zemí