Co je to zdravotní pojištění cizinců?
Zdravotní pojištění cizinců je povinným pojištěním pro žadatele o vízum pro pobyt v členských zemích Schengenu. Zároveň je i zajímavou alternativou cestovního pojištění pro všechny ostatní cestovatele, kteří se chystají do Evropy.
Platí moje zdravotní pojištění v EU?
Jestli jste občanem země, která není členem EU, odpověd je bohužel pravděpodobně ne. Požadavky na získání Schengenských víz jsou pro jednotlivé země Schengenu téměř shodné a všechny země vyžadují specifické cestovní či zdravotní pojištění. Několik evropských pojišťoven proto představilo speciální produkty zdravotního pojištění cizinců. Kromě toho, že tyto produkty jsou na míru šité požadavkům EU, zajišťují pojištěným přístup ke kvalitní zdravotní péči dle vysokých standardů EU. Tyto produkty byly vytvořeny předvším pro žadatele o schengenské vízum, ale představují také kvalitní alternativu tradičního cestovního pojištění i pokud nepotřebujete pro svoji cestu vízum.
Jaké podmínky musí pojištění splňovat?
Pravidla a podmínky pro žádosti o Schengenská víza upravuje Visa Code (Regulation EC No. 810/2009). Ten nařizuje, že žadatelé o vízum musí mimo jiné předložit platné pojištění zdravotních výloh pro pobyt na území Schengenu.
Pojištění musí splňovat tyto podmínky:
  • Minimální limit pojistného plnění je 30.000 EUR
  • Pojištění kryje náklady nutné zdravotní péče v případě nemoci, úrazu či úmrtí
  • Pojištění kryje náklady repatriace nemocného nebo ostatků (v případě úmrtí) do příslušné domovské země
  • Pojištění platí pro celé území Schengenu
  • Pojištění platí po celou dobu pobytu (či tranzitu) v Schengenské zóně
Doporučení: jednotlivé země Schengenu mohou nad rámec Visa Code upravovat podmínky pro udělování víz včetně požadavků na zdravotní pojištění. Proto se vždy informujte na ambasádě či konzulátu příslušné země o jejich konkrétních podmínkách a požadavcích.
Kde a jak si můžu pojištění koupit?
Díky našemu řešení naleznete vhodné produkty renomovaných evropských pojišťoven na jednom místě. Sami si můžete ihned nabídky porovnat a jednoduše jedním kliknutím zvolit to správné pojištění pro vás:
  • Všechna pojištění v naší nabídce je možno ihned uzavřít a zaplatit online
  • Veškeré dokumenty obdržíte emailem okamžitě po zaplacení
  • Všechna pojištění v naší nabídce splňují požadavky Visa Code
Přesvědčte se sami, jak je to jednoduché.