Co je to Schengenská zóna?
Schengenská zóna, neboli zkráceně jen Schengen, je označení pro území 26 evropských států, ve kterém mohou všichni volně cestovat a překračovat hranice členských států na kterémkoliv místě, aniž by museli projít hraniční kontrolou.
Je Schengen to samé co Evropská unie?
Ačkoliv většina členů Schengenské zóny jsou členové Evropské unie (EU), několik málo zemí EU členy Schengenu nejsou. Navíc je členy Schengenské zóny i několik zemí, které nejsou členy EU. Rozdíly mezi EU, Schengenem a zbytkem Evropy znázorňuje mapka níže:
Co je potřeba k cestě do zemí Schengenu?
Před plánováním cesty si nejdříve ze všeho ověřte všechny potřebné informace u příslušné ambasády, konzulátu, případně u vaší cestovní kanceláře. Budete si tak jisti, která pravidla se na vás vztahují. Velvyslanectví či konzulát vám podá detailní a aktuální informace týkající se případné vízové povinnosti, postupu a podmínek pro získání správného víza. Zde pro vás uvádíme příklady obvykle požadovaných dokumentů:
 • Váš pas musí být zpravidla platný i několik měsíců po uplynutí doby platnosti víza, o které žádáte (zpravidla 3 až 6 měsíců). Přesné podmínky si vždy předem ověřte u příslušné ambasády či konzulátu.
 • Je třeba předložit doklady uvádějící účel cesty i způsob dopravy, jako je doklad o přepravě autem, vlakem, letenka apod.
 • Cílem cesty může být pozvání od vašich přátel či příbuzných nebo potvrzení z cestovní kanceláře.
 • Je třeba umět prokázat, že máte potřebné finanční prostředky na pokrytí nákladů během vaší cesty.
 • Zde uvádíme příklady dokumentů, kterými lze obvykle tyto podmínky doložit:
  • účel pobytu (doklad o přijetí ke studiu, lázeňský poukaz, dokument prokazující rodinné vazby aj.)
  • doklad o ubytování (nájemní smlouva aj.)
  • dostatečné finanční prostředky (např. výpis z účtu aj.)
 • Všechna pojištění v naší nabídce splňují základní požadavky EU.
 • Všechna pojištění v naší nabídce je možné obratem uzavřít a uhradit online.
 • Veškeré dokumenty k vašemu pojištění (pojistnou smlouvu) obdržíte ihned po zaplacení emailem.
 • Pojistnou smlouvu či certifikát je potřeba si obvykle vytisknout a odeslat na příslušný konzulát.
Doporučení: jednotlivé země Schengenské zóny mohou nad rámec Visa Code upravovat podmínky pro udělování víz včetně požadavků na zdravotní pojištění. Proto se vždy informujte na ambasádě či konzulátu příslušné země o jejich konkrétních podmínkách a požadavcích.