Політика конфіденційності

1. Вступні положення

1.1 Коректна обробка ваших персональних даних для нас надзвичайно важлива, а ретельний захист таких даних для нас є пріоритетним. Цей документ містить детальну інформацію про обробку ваших персональних даних, вимоги, причини, а також права та обов'язки, що з них випливають. Обробка ваших персональних даних здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема згідно з Генеральним регламенту про захист персональних даних (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту і Ради ( «GDPR»).

1.2 Рекомендуємо вам ознайомитися з цим документом. Якщо у вас виникнуть питання, звертайтеся до нас за адресою електронної пошти: info@schengen.insure.

2. Визначення

Демографічні дані – це статистичні дані демографічного характеру, наприклад, вік, стать тощо.

Дані геолокації – дані про географічне положення об'єкта, наприклад, комп'ютера або іншого пристрою.

Ми, нам, наш – це «schengen.insure», тобто комерційне найменування компанії ТОВ «Pheezen » (див. «Pheezen»).

Пропозиція – презентація продукту страхування від партнерського суб'єкта, вартість полісу відповідно до параметрів, заданих користувачем, а також документація до вибраного продукту, включаючи всі необхідні деталі.

Наша веб-сторінка – це всі веб-сторінки і підсторінки, прив'язані до домену «schengen.insure».

Персональні дані – це повна інформація про ідентифіковану фізичну особу, тобто ім’я, прізвище, дата народження, номер соціального страхування, номер телефону, адреса ел. пошти, IP-адреса та ін.

Pheezen – це компанія ТОВ «Pheezen», ІНО 03972267, з зареєстрованим офісом за адресою: Симонова, буд. 1104/4, 163 00 Прага 6, Чехія (Šimonova 1104/4, 163 00 Praha 6, Česko), яка зареєстрована в якості посередника та здійснює страхову діяльність під наглядом Чеського національного банку (ČNB) і на підставі дозволу на надання послуг на всій території Європейської економічної зони (ЕЕА).

Страховик, дистрибутор страхування – це страхова компанія, що уповноважила компанію «Pheezen» виступати в якості страхового агента і страхові продукти якої розміщені на нашій веб-сторінці.

Страхувальник – це фізична або юридична особа, яка формально укладає страховий поліс на користь застрахованого і здійснює оплату за поліс. Страхувальник може бути одночасно застрахованим, однак це не є обов'язковим.

Застрахована особа (застрахований) – це фізична особа, на ім’я якої укладається страхування. Застрахований може бути користувачем веб-сторінки або іншою фізичною особою, на ім’я якої користувач уклав страховий договір.

Страхова компанія, страховик – це юридична особа, що уповноважила компанію «Pheezen» виступати в якості страхового агента і надає послуги та продукти страхування, розміщені на нашій веб-сторінці.

Соціологічні дані – це статистичні дані соціологічного характеру, наприклад, професія. освіта, тощо.


Адміністратор – це особа, яка визначає цілі та засоби обробки персональних даних. Адміністратор може довірити обробку даних оператору.

Ви, вам, ваш, користувач – це особа, яка має намір користуватися/користується нашою веб-сторінкою «schengen.insure».

Обробка персональних даних – це всі дії адміністратора в зв'язку з обробкою персональних даних.

3. Адміністратор персональних даних

3.1 Адміністратором персональних даних є компанія ТОВ «Pheezen», ІНО 03972267, з зареєстрованим офісом за адресою: Симонова, буд. 1104/4, 163 00 Прага 6, Чехія (Šimonova 1104/4, 163 00 Praha 6, Česko), котра є власником і оператором домену «schengen.insure» і комерційної назви «schengen.insure».

4. Дані про походження персональних даних

4.1 Ми отримуємо персональні дані безпосередньо від вас в процесі використання нашої веб-сторінки або наших рахунків і профілів користувача у соціальних мережах і засобах масової інформації у процесі купівлі / оформлення страхування і послуг або на протязі дії договору.

4.2 Окрім наведених вище ситуацій ми також можемо отримувати ваші персональні дані, за умови Вашої попередньої згоди, від інших осіб (комерційних партнерів, постачальників послуг та ін.).

4.3 Ми маємо можливість збирати ваші персональні дані у загальнодоступних офлайн і онлайн базах даних (реєстрах, списках), наприклад, у реєстрі неплатоспроможності, комерційному реєстрі та ін.

4.4 Для виконання зобов'язань за договором або для задоволення вимог, передбачених законодавством, ми також маємо право запитувати ваші персональні дані від відповідних зацікавлених осіб або адміністративних, державних, наглядових та інших органів і установ.

5. Як ми обробляємо персональні дані

5.1 Користуючись нашою веб-сторінкою, ви повинні враховувати той факт, що ми збираємо дані про наших клієнтів і потенційних клієнтів, які тим, що скористалися нашою веб-сторінкою, проявили інтерес до наших послуг або дали нам свою згоду на зворотній зв’язок із метою надання пропозиції щодо продуктів та послуг. Ми обробляємо виключно ті дані, які необхідні для надання наших послуг, продуктів і клієнтської підтримки та діапазон яких перебуває в повній відповідності з виконанням наших правових і нормативних зобов'язань і захищає наші законні інтереси, а саме:

 1. Ідентифікаційні і контактні дані, до яких належать, наприклад, ім’я, прізвище, дата народження, номер соціального страхування, стать, адреса місця проживання і/або поштова адреса, номер посвідчення особи (паспорт, закордонний паспорт), включаючи фотографію, громадянство, національність та ін. У юридичних осіб сюди належить також назва компанії, ІНО, адреса компанії тощо. До контактних даних можна також віднести адресу електронної пошти, номер телефону, контактну адресу та ін.
 2. Демографічні та соціологічні дані, тобто зокрема стать, вік, професія, освіта, кількість дітей, кількість осіб у домогосподарстві тощо.
 3. Продуктова інформація для правильної оцінки ваших вимог що до продукту, головним чином, які продукти і від яких страхових компаній ви придбали на нашій сторінці, діапазон покриття страхування, номер договору тощо.
 4. Географічні та геолокаційні дані, до яких можна віднести, наприклад, країну походження, ціль поїздки, географічні дані з веб-браузера на вашому комп'ютері або іншому пристрої.
 5. Платіжні та транзакційні дані про оплату страхування (регулярні та позапланові платежі), головним чином, сума оплати, дата оплати, вибраний метод оплати, статус операції прийому платежу. Ми не збираємо і не обробляємо конфіденційні дані про платіжні карти чи авторизовані доступи до банківських або інших рахунків. Платежі обробляються окремо від нашої веб-сторінки великими ліцензованими постачальниками через безпечні платіжні шлюзи- «PayU» (карти) і «PayPal». Таким чином, у процесі всього оформлення «Schengen.insure» не має доступу до конфіденційної інформації, пов'язаної з процесом оплати страхування.
 6. Інформація про вагітність / планування вагітності, щоб ми могли вам запропонувати відповідні варіанти страхування.
 7. Записи комунікації / обміну інформацією, тобто інформація із записів телефонних розмов, переписки (онлайн і в письмовому вигляді) або інших засобів обміну інформацією з нами.

5.2 При певних обставинах може настати ситуація, коли від вас вимагатиметься інформація, що стосується персональних даних інших осіб, наприклад, застрахованої особи або страхувальника. Перед наданням персональних даних інших осіб ви повинні їх оповістити про обробку відповідно до положень цього документа, передати копію цього документа для їх ретельного ознайомлення із усіма положеннями і переконатися, що дані особи ознайомлені з обробкою своїх персональних даних і повністю з нею згодні. У іншому випадку утримайтеся від подальших дій і ні в якому разі не передавайте отримані дані будь-якій іншій особі / суб'єкту.

6. Мета обробки персональних даних

6.1 Без згоди

6.1.1 Користуючись нашою веб-сторінкою, ви берете до уваги, що ми будемо без вашої згоди отримувати і обробляти персональні дані користувачів, страхувальників, застрахованих і, у разі необхідності, інших договірних партнерів в наведених нижче цілях:

 1. зображення пропозицій і презентація продуктів і послуг користувачів на нашій веб-сторінці, у соціальних мережах та ЗМІ
 2. оформлення або анулювання страхового договору
 3. керування і адміністрування бази даних користувачів, застрахованих і страхувальників
 4. оформлення рахунків, звітів про платежі, зобов'язання і заборгованості
 5. передача персональних даних постачальникам страхування у зв’язку з дистрибуцією їхніх продуктів страхування
 6. передача персональних даних в рамках групи «Pheezen» та відповідальним суб'єктам ЄС з метою адміністрації персональних даних і подальшої їх обробки
 7. вивчення тенденцій ринку і задоволеності клієнтів з метою контролю якості та покращення послуг, що надаються, а також продуктів, процесів обслуговування клієнтів
 8. дотримання договірних, правових і нормативних зобов'язань страхового посередника
 9. обробка запитів користувачів, постачальника страхування, страхувальника або застрахованого
 10. розгляд скарг і запитів подібного характеру з боку користувачів
 11. профілактика і боротьба проти шахрайства та інших кримінальних злочинів
 12. захист прав і законних інтересів щодо нас і наших клієнтів
 13. захист законних прав
 14. дотримання зобов'язань перед законом з боку адміністратора персональних даних

6.1.2 Для вищезгаданого надання ваших персональних даних, перерахованих у вищенаведеному тексті, є добровільним, однак обов'язковим для оформлення договору страхування і його подальшого адміністрування. Без цих даних оформлення договору страхування, включно з виконанням прав і обов'язків, що випливають з договору, було б неможливим.

6.2 Обробка даних з метою маркетингу

6.2.1 Далі ви повинні враховувати, що з метою прямого маркетингу ми можемо обробляти ваші персональні дані виключно на підставі вашої попередньої згоди:

 1. надсилання пропозицій що до продуктів та послуг від «Pheezen», «schengen.insure» і наших ділових партнерів в форматі електронних повідомлень (головним чином по електронній пошті, у формі текстових і мультімедійних повідомлень) або по телефону
 2. аналітичні та практичні дії з метою створення індивідуалізованих пропозицій (т. зв. профілюванням), їх маркетингова презентація та комунікація, включаючи автоматичну і напівавтоматичну обробку даних
 3. моніторинг ринку і задоволеності клієнтів з метою прямого маркетингу
 4. передача персональних даних нашим діловим партнерам.

6.2.2 Надання згоди на прямий маркетинг є добровільним, однак без даної згоди індивідуалізація пропозицій що до продуктів і послуг неможлива. Ваша згодна на обробка даних з метою маркетингу діє протягом 5 років з моменту її підтвердження або протягом періоду з моменту надання до моменту відкликання. Ви можете відкликати вашу згоду по ел. пошті за адресою info@schengen.insure, або у письмовій формі за адресою ТОВ «Pheezen», Симонова, буд. 1104/4, 163 00 Прага 6, Чехія (Šimonova 1104/4, 163 00 Praha 6, Česko). При відкликання згоди в обов'язковому порядку вказуйте ваше ім'я, прізвище і дату народження (для повноцінної ідентифікації особи), далі вкажіть також ваш контактний номер телефону і адресу ел. пошти.

6.2.3 Цим ви також приймаєте до відома, що навіть в разі ненадання або відкликання вашої згоди на обробку персональних даних з метою маркетингу, ми маємо право надсилати вам інші види повідомлень, наприклад, запити зворотного зв'язку, різні види опитувань і повідомлень, що стосуються обслуговування і підтримки клієнтів з метою моніторингу якості і поліпшення послуг і продуктів, які ми надаємо.

6.3 Телефонний зв’язок

6.3.1 У рамках спілкування по телефону на основі попередньої згоди користувача ми маємо право робити запис телефонних розмов з номерів телефонної лінії служби підтримки клієнтів і зберігати аудіозаписи цих розмов, тобто записи користувача, застрахованого або страхувальника, проявів його особистих властивостей характеру і поведінки. Також ми маємо право використовувати отримані таким чином аудіозаписи для оцінки вимог користувача, діапазону і якості наших послуг і пропонованих і пропонованих продуктів, включаючи розгляд і обробку скарг і запитів/пропозицій користувачів та їх подальше використання у якості матеріалу для інструктажу. Наведений вище процес запису розмов здійснюється виключно у випадках попереднього сповіщення користувача про проведення запису шляхом автоматичного повідомлення. У випадку, коли користувач не згоден із записом, то він має право перервати розмову безпосередньо після того, як пролунає автоматичне повідомлення, і надіслати нам свій запит іншим альтернативним шляхом, наприклад, по електронній пошті: info@schengen.insure.

7. Період зберігання персональних даних

7.1 У випадку, якщо ви нам дали згоду з обробкою ваших персональних даних виключно з метою маркетингу, ця згода є дійсною протягом 5 років з моменту підтвердження згоди. У інших випадках термін зберігання ваших персональних даних відповідає терміну дії страхового договору. Це пов’язано з тим, щоб у разі необхідності вам були в повному обсязі надані послуги клієнтської підтримки. Після закінчення терміну дії договору та врегулювання всіх зобов'язань, що випливають із договору або пов’язані з ним, то ваші дані зберігаються на протязі передбаченого законодавством терміну зберігання, не довше, ніж протягом 15 років.

7.2 Ми керуємося суворими внутрішніми правилами зберігання персональних даних, що гарантують збереження виключно протягом обґрунтованого і законом передбаченого терміну. На практиці це означає, що після закінчення терміну встановленого зберігання ваші персональні дані в нашій базі даних і інформаційних системах будуть видалені, знищені або знеособлені.

8. Надання персональних даних третім особам

8.1 Перелік користувачів доступний виключно компаніям-членам групи «Pheezen». Користувач враховує, що пропонуючи послуги від імені «schengen.insure», ми маємо право або, у деяких випадках, навіть зобов’язані, надавати зібрану нами інформацію і дані в необхідному діапазоні:

 1. третім особам, уповноваженим здійснювати стягнення заборгованості або застосовувати по відношенню до користувача інші законні засоби, включаючи надання права стягнення заборгованості третім особам, що може бути застосоване і після припинення договірних відносин з користувачем
 2. судам і органам державного управління і регулювання та іншим, якщо це необхідно в цілях застосування наших прав або прав третіх осіб, чи у рамках виконання законних обов'язків
 3. нашим торговим представникам, постачальникам послуг або іншим суб'єктам, які будуть на підставі повноважень діяти від нашого імені в якості посередників, або на підставі договірних відносин пропонувати послуги підтримки, наприклад, розглядати скарги, організовувати роботу колл-центру і керувати нею, займатися обробкою і забезпеченням платіжних транзакцій і т.п.
 4. постачальникам страхування у зв'язку з продажем їх послуг і продуктів.

8.2 Ми також хочемо довести до вашого відома, що інформація і персональні дані, що надаються соціальним мережам і ЗМІ - або за допомогою зазначених інформаційних каналів - можуть оброблятися і зберігатися за власних умов і правил охорони персональних даних, що відрізняються від умов і правил, які застосовуються нами. У такому випадку ми не в силах і не має права вплинути на таку обробку даних і не беремо на себе ніякої відповідальності за її здійснення.

9. Ваші права

9.1 Після підтвердження вашої тотожності ви маєте право на отримання інформації, що стосується ваших персональних даних, а також має право вимагати коректуру інформації, без додаткової плати відмовити у використанні ваших персональних даних для маркетингових цілей. Також ви маєте право вимагати надання інформації про обробку ваших персональних даних. У законом передбачених ситуаціях ви також має право вимагати видалення ваших даних або ж обмежити їх надання/використання.

9.2 У разі виникнення підозри про незаконну обробку ваших даних ви маєте право пред'явити нам претензію або подати відповідну скаргу чи клопотання у Органи у справах захисту персональних даних.

9.3 Якщо ви бажаєте, щоб ми надали ваші персональні дані іншому суб'єкту, тобто іншому адміністратору, то ви маєте право на перенесення персональних даних. Якщо цьому не перешкоджатимуть законні або інші підстави, то дані будуть передані обраному вами суб'єкту у відповідному форматі.

9.4 Наведені вище права можуть бути певним чином обмежені, а також на них можуть поширюватися винятки в залежності від тієї чи іншої ситуації, і кожен запит буде розглядатися в індивідуальному порядку.

9.5 Ваші вимоги надсилайте за адресою ел. пошти info@schengen.insure або у письмовій формі за адресою: вул. Šimonova 1104/4, 163 00 Prague 6, Czech Republic. Всі повідомлення та коментарі що до вами заявлених вимог надаються нами безкоштовно. Одна у разі необґрунтованих або невідповідних вимог (наприклад, багаторазових), ми маємо право стягувати розумну плату, що відповідає розміру адміністративних витрат, пов'язаних з наданням запитуваної інформації. Ми відповімо на ваші запити / заяви в найкоротші терміни, не пізніше, ніж протягом 1-го місяця від їх подачі. Термін може бути продовжений на два місяці у випадках складних і обсяжних заяв (заяв у великій кількості). Ми будемо інформувати вас в разі продовження терміну розгляду, а також повідомимо причини затримки.

10. Безпека

10.1 Ми регулярно здійснюємо перевірку технічних і організаційних заходів безпеки, що застосовуються у наших інформаційних і комунікаційних системах, з метою запобігання втраті, витоку, зловживанню або необґрунтованій маніпуляції з вашими персональними даними.

10.2 Однак необхідно враховувати факт, що спілкування через веб-сайт, ел. пошту, соціальні мережі або ЗМІ залежна від сутності середовища інтернету - загальнодоступна мережа. Не дивлячись на те, що ми гарантуємо безпеку нашої системи, завжди мають місце ризики, коли персональні дані в середовищі Інтернету можуть «відловлювати», шифрувати або розшифровувати. Кожен користувач несе відповідальність за дотримання всіх заходів безпечної комунікації (онлайн / офлайн), а також за коректне поводження з конфіденційними даними. Ми не несемо відповідальності за маніпуляцію з персональними даними або їх зловживання, що виникли у наслідок недбалості користувача або обставин, які виходять за рамки нашого контролю і нами застосовуваних заходів безпеки.

11. Контакти

Якщо у вас виникнуть питання, звертайтеся до нас:

по ел. пошті: info@schengen.insure

письмово за адресою: Pheezen s.r.o., Šimonova 1104/4, 163 00 Prague 6, Czech Republic

Ми відповімо на ваше повідомлення протягом чотирьох робочих днів.

12. Related documentation

Перш ніж буде користуватися нашим веб-сайтом, ми рекомендуємо вам ознайомитися не тільки з цим документом та з його змістом, але з усіма іншими умовами і їх положеннями. Всі документи доступні до перегляду на нашій веб-сторінці в розділі Інше.

Після натискання на назву документа ви будете перенаправлені на сторінку з відповідним текстом/змістом.

Цей документ був оновлений на дату 15.6.2019 р.